– Eg veit kva som skjer, men ikkje korleis det ser ut!

Manusforfattar Gunnar Sigve Aurdal var kapellmeister under årets musikal. Etter å ha sete bak scenen under alle framsyningane, gleder han seg svært til å sjå alt på DVD! Tekst: Martine Leine Rafteseth Fingertuppane trippar lett på låret. Han beveger hovudet og kroppen i takt med musikken, medan han smilar for seg sjølv. Med store høyretelefonar, gitar …

Premieredagen

Musikalen «Goodbye Yellow Brick Road» gjekk av stabelen på Onsdag med premiere kl. 19.30. Timane før musikalen var nervepirrande og spennande. Gjennom dagen blei musikkelevane fulgt for å sjå kva det var som skjedde timane før premieren. Tekst: Stine Løseth. 08.30 – Det er 11 timar igjen til premerien av musikalen “Goodbye Yellow Brick Road”. Koret …

Frå ein sjåar sitt perspektiv

”Da stiller alle opp!” ropar Bente-Elin. Sceneteppet går att og ein svartkledd person rekk akkurat å springe bak. Kviskring flyt som ei bølgje over salen. Folk hysjar. ”Veit nokon kvar walkie talkien er?”, blir sagt frå bakarst i salen. Ingen finn han, openbart. Salen blir som natta, og det einaste auget kan definere er eit høgt, …