Onsdag morgen starta rigginga til Musikalen 2015 ved Ørsta Kulturhus. Vær med å sjå på prosessen under rigginga med denne timelapsen frå Kulturhuset.

Produsert av: Emil Bjørneset og Hallvard Hunnes.