Musikalveka har herved starta og alt utstyr og talent skal flyttast til Ørsta for å gjere klart til den komande premiera.

Lys skal riggast, instrument skal stillast og kulliser skal på plass. Både elevar og lærarar må jobbe for fullt for å komme i mål. I denne videoen snakkar vi med nokon av elevane og lærarane som er med på det knallharde arbeidet.

Produsert av: Emil Bjørneset og Hallvard Hunnes.