Søndag var første gjennomgang av heile musikalen, og festsalen var full av spente musikk- og mediaelevar. Sjå biletserien å høyr kva Marte Hallingstad Barstad, Eirik Trovåg Bjørneset og Kristina Tryggeset har å seie om arbeidet med musikalen.

Lyd: Maren Solem, Julie Sævik, Dorthe J. Hovden
Foto: Eline Korsnes Sundal, Stephanie Dimmen
Tekst: Eline Korsnes Sundal