Musikal på timeplanen

– Eit skråblikk frå skrivebordet. Av: Rune André Gamlem på medielinja ved Volda vgs. Drama på klasserommet Klokka er midnatt (eller nærare sagt, den er 14:20, men vi seier midnatt fordi det er dramatisk og spanande) og eg er på dramaøving. Eg må følgje nøye med på kvar einaste bevegelse som skjer, utsnitt, kameraføring, manus …

Fotografering

Oppgåva til fotogruppa er å dokumentere gjennom bilete kva musikk og medieelevane gjer i løpet av musikalprosjektet. Det inneber at dei må ta bilete av dramaøvingar, korøvingar, danseøvingar, solistøvingar, filming o.l. Dei skal også hjelpe PR med bilete til avis, webside og trykksaker. Når dei har tatt bileta lagar dei bileteseriar som vert lagt ut …

Korreksjon

NB! I dagens utgåve av Regionavisa står det at det er tre framsyningar og forventa bortimot 1000 publikummarar (vi har gitt Regionavisa feil informasjon). Riktig skal vere: fire framsyningar og forventa bortimot 1200 publikummarar. Med fullsett sal også på skuleframsyninga så er forventa publikumstal ca. 1500.

Dokumentering

Dokfilm består av fire kjekke, supre og arbeidsglade elevar. Deira si oppgåve er å få dokumentert alt som skjer gjennom heile musikalperioda og til slutt redigere saman ein dokumentarfilm om prosjektet. Martine Barstad er gruppeleiar for Dokfilm, og har store forventningar til musikalen. «Eg har høyrt veldig mykje positivt om musikalen, frå både musikkelevar og …