KORØVING: Kjartan Van Djik Festøy på ei av dei mange korøvingane før Musikalen 2016. Foto: Martine Leine Rafteseth
KORØVING: Kjartan Van Djik Festøy på ei av dei mange korøvingane før Musikalen 2016. Foto: Martine Leine Rafteseth

– Eg skal ikkje påstå at eg er flinkare i drama eller song enn andre, seier Kjartan Van Djik Festøy. Han går i fyrsteklasse på musikklinja, og seier det hadde vore kjekt å hatt ei rolle i årets musikal, men tenkjer det er heilt greitt slik det er no.

TEKST: Martine Leine Rafteseth

 Vi er veldig mange talentfulle folk på musikklinja, når det kjem til det eine og det andre.

Han seier at han ved ei seinare anledning trur det hadde vore kjekt å ha ei rolle.

– Kanskje ikkje direkte song, men drama er veldig gøy, legg han til.

Kjartan er med på ein dans og syng i koret saman med resten av elevane frå musikklinja.

– Vi har mange songar vi skal lære, koret har øving kvar onsdag.

No er det berre to veker att før musikalveka sett i gong, og for elevane er der difor mykje som skjer på alle frontar.

– Vi har ein del som skjer i dei vanlege fellesfaga, må øve på songane, og så har eg anna eg driv med på fritida. Eg er avhengig av å prioritere riktig, og det er vanskeleg.

Trass i mykje arbeid etter skuletid, så har musikklinja lenge vore i eit fastsett mål for Kjartan.

– Dette visste eg allereie i 8. eller 9. klasse ved ungdomsskulen.

SPENT: Kjartan Van Djik Festøy gler seg til musikalen "Goodbye Yellow Brick Road". Foto: Martine Leine Rafteseth
SPENT: Kjartan Van Djik Festøy gler seg til musikalen «Goodbye Yellow Brick Road». Foto: Martine Leine Rafteseth

Sjølv spelar Kjartan cello, og har sidan den tid vore motivert til å ta det ”eit steg vidare”. Han meiner musikklinja har mykje å tilby elevane.

– Den gir eit veldig godt tilbod når det kjem til lærarar og øvingsmoglegheiter. Så no slepp eg å betale ved kulturskulen ettersom alt går gjennom skulen.

Han har stor tru på at musikalen blir vellukka, spesielt sidan der er så mange flinke fagpersonar innblanda.

– Eg veit at mellom anna Bente-Elin er svært flink på sitt felt, ettersom eg har vore med på ein musikal med henne i 7. klasse. Det var veldig kjekt.

I fjor fekk Kjartan igjen, saman med alle 10. klassene i distriktet, innblikk i kva musikalen går ut på, då dei var på førestillinga ”Be Our Guest”. Han synest den var svært god.

– Det som er fint er jo at musikalen er sett opp i midten av februar, medan søknadsfristen er 1. Mars.

Han påpeikar at dette kan gi ekstra motivasjon til usikre elevar ved 10. klasse, trass i at der ikkje var nokon tvil hos han.

Premieren på musikalen «Goodbye Yellow Brick Road» er onsdag 17. februar. Billettar finn du på nettsida til kulturhuset.