– Noko av det beste eg har høyrt!

Dette seier Lina Aasmo som er lærar ved Bratteberg skule. No er det berre nokre timar igjen til premiere på musikalen Moulin Rouge, og tidlegare i dag vart det gjennomført generalprøve med publikum.

I salen, under pausa etter første akt gjekk praten livleg. Ein av dei som likte seg godt i salen var Sigurd Sørheim.

– Det ser veldig bra ut! Dei er veldig flinke, og eg gler meg til å sjå andre akt, seier eleven frå Bratteberg skule.

Etter andre akt var folk framleis positive til musikalen.

– Det var veldig bra, både skodespelet og songane, seier Eline Korsnes. Kristina Myrseth smiler og nikker.

Litt lenger bort får vi tak i Nils Ose, ein lærar som tok følgje med elevane sine for å sjå generalprøva for årets musikal. Han stilte gjerne opp til eit lite intervju.

– Du, dette var svært! Veldig flott, rett og slett. Av og til var det litt sterk lyd som gjorde det litt vanskeleg å få med seg kva korister og solister song, men bortsett frå det var det veldig bra! seier han.

Litt nifst, utfordrande, men spennandes!

 Wow… seriøst denne veka har gått so utroleg raskt! Endeleg begynner vi å få satt saman alt saman. Eg begynner å gle meg MYKJE til musikalpremiera som er under éin veke til.

Introfilmen nærmar seg slutten no og eg hoppar over til å vere fullt på fleirkamera. Eit par frå design-gruppa har hjulpet FX-gruppa slik at alt skal bli klart til premiera.

Fleirkamera er óg ein krevjande jobb og bitte litte granne nifs. Vi skal jo faktisk filme førestellinga og dokumentere den. Det vi filmar skal verte om til ein DVD som andre kan kjøpe. Det må jo vere god kvalitet på den so derfor har vi tre på fleirkamera begynt å øve oss på fokus og kameraføring. På søndagen gjorde vi, som sist, klart korleis vi skal filme kvar akt, kvar scene og kvar bevegelse. Kven vi må ha nærbilde av og frå kva slags kamera som burde filme kva. Eg skal ha kameraet i midten så eg skal sjå etter kva det er som passar seg å bli filma frå midten. For det meste skal eg ha eit stort bilde der eg får med meg fleire personar og noko av bakgrunnen, men av og til er det eg som har best moglegheit til å kome nært på enkelte karakterar så då må eg av og til zoome raskt ut og inn. Det er veldig krevjande for éin ting er å gjere forarbeid, men det er noko å måtte bære, sette opp og pakke ned alt utstyret. HD-kameraene og stativa er blytunge, men eg vel å sjå på det som ei god treningsøkt for både armar og bein. Tysdag, dagen før premiera, var det ein full gjennomkøyring der alle tre på fleirkamera fikk teste ut det vi hadde skreve over fleire dagar og frå dei opptaka sjå om det er noko som må endrast på. Det var også greitt å få prøve og finne ut av korleis kamerane skulle settast opp med seta slik at det ikkje er noko vi må styre lenge med.

Det er ikkje so lett å filme som det verkar når ein høyrer om det. Vi må alltid ligge et par steg foran alt anna slik at vi får bevega kamerane til den plassen vi skal vere før skodespelarane er der. Det er lett å gløyme at ein heile tida skal tenke kva som er neste steg. Eg veit at eg gjorde det i alle fall. Vi må heller ikkje bevege kameraet for raskt, for seint og skodespelarane skal ikkje sjå ut av skjermen utan at det er luft mellom auga og ramma. Eg trur at når vi får filma eit par førestillingar vil det gå betre, men ingen av oss har gjort dette før og vi er veldig nervøse. Før premiera på onsdagen er det generalprøve og heldigvis skal vi filme den óg. Det er litt skummelt, veldig utfordrande, men også veldig spennandes! Blir bra med ferie etter så mykje jobbing.  Eg er glad for at vi får sjå førestillingane med gode seteplassar for eg trur musikalen blir veldig, veldig bra. Etter å ha sett 4-5 øvingar på tre dagar er hovudet mitt fylt med ein kaotisk medley av songar frå musikalen, men det er ikkje dei verste songane å ha på hjerna. *blunke-smile-fjes *

Høge forventningar

I forkant av generalprøva sit det mange forventningsfulle personar i salen. Pressegruppa har vore i kontakt med både vaksne og unge som er spente til å sjå årets musikal.

Jorid Vårdal er medialærar på Volda Vidaregåande skule, og er ein av dei som gledar seg mest.
– Eg har veldig høge forventningar, og eg håpar det er like bra som alltid. Tidligare så har eg jo fått sett litt på øvingane, men det har eg derimot ikkje i år, så eg veit ingenting om kva som skal skje.

I salen sit det også mkelevar, og Camilla Venes som går 1mk har gledd seg lenge til å sjå musikalen.
– Mine forventningar er store som mange andre, og eg har høyrt utruleg mykje bra, og håpar resultatet blir så bra som eg trur.

– Denne musikalen kjem til å bli utruleg bra, eg gleder meg, fortel Sigurd Vikene som går i same klasse som Camilla. Han fortel også at han veit elevane som skal framføre har jobba veldig hardt, og at resultatet blir bra.

Barneskuleelevar kjem og set seg ned i salen, og 13åringane har mykje å fortelje om sine forventningar.
– Eg gler meg så utruleg mykje, og eg trur den blir bra. Kanskje den beste eg kjem til å sjå nokon gong, ser Kristoffer spørjande på meg med eit stort glis.

Nathalie trur også at dette blir den beste musikalen ho nokon gong kjem til å sjå.
– Ja, eg trur vertfall den kjem til å bli veldig bra, avsluttar ho. 

Større rolle i år enn tidligare

– Eg har hatt rolle i tidligare musikalar, men eg har ikkje vore så mykje på scena då som i år, seier Pernille Kvalheim Egseth. Ho spelar ein av bohemane i «Moulin Rouge».

18 år gamle Pernille går no tredje året på musikklina ved Volda Vidaregåande skule og dette blir hennar tredje musikal.
– Det som blir utfordringane i år er vel å vere på rett plass, til rett tid, seier ho.
Ho fortel også at det å kome fort nok på plass kan bli vanskeleg.

Rolla til Pernille kan beskrivast som ei gutejente, noko ho fortel at ho ikkje er.
– Mi rolle er ganske snill på innsida og sidan eg spelar ein av bohemane så er eg og veldig livlig. Eg er ikkje noko gutejente til vanleg, men eg må spele det i årets musikal.

Å leve seg inn i rolla si fortel Pernille er vanskeleg i byrjinga, men det blir lettare etterkvart som ein øvar.
– Eg har utvikla meg frå andre år, avsluttar ho.

Stressande, men likevel kjekt

– Det er ei veldig stressande stemning akkurat no, kan Malin Vartdal (17) fortelje bak scena. Musikkelevane på kulturhuset førebur seg til ein photoshoot som ikkje er så lenge til.

Foto: Guro Velsvik Lindvik
Foto: Guro Velsvik Lindvik

Mange dører blir åpna og lukka, personar går fram og tilbake, og ein kan høyre snakking uansett kor ein går i rommet.
– Sjølv om det er stressande akkurat no, så er alle gode vennar og musikkelevane er meir samanspleisa no enn før, seier Malin som går 2.året på musikklina.

Ho stillar seg med speilet, rettar opp kostymet og stellar håret sitt.
– Kostymene vi har er veldig kule, og ikkje minst behagelige. Kostymet som eg har på meg er ganske lett og luftig.

Handlinga i filmen Moulin Rouge er veldig gamal, og sidan musikalen er basert på den så passar det ekstra godt med gamle kostymer.
– Ja vi har prøvd å fått til at kostymene ser gamaldagse ut, det er liksom sånn dei brukte før i tida, fortel ho.

Samtidig som ho står med speilet kjem ein klassekamerat forbi og dei byrjer å snakke saman.
– Under musikalen blir vi rett og slett betre kjent, avsluttar Malin med eit smil. 

 

På plass på Ørsta kulturhus – Første gjennomkøyring

Måndag denne veka vart all produksjon flytta frå klasseromma på Volda vidaregåande skule til Ørsta kulturhus. Timeplanen er fulpakka med øvingar av alle slag før det brakar laust onsdag kveld.

Elevane spring rundt i salen, nokre «halvklare» med kostymer, medan nokre i orkesteret spelar nokre strofer. Lærarar som framleis snikrar på sceneriggen og elevar som småpratar seg i mellom. Det er snart klart for gjennomgangen av første akt i si heilheit.

Det blir gjennomført lydsjekk i regi av ein lærar som slepp seg litt laus med mikrofonen. 30 minutter etter oppsett tid for gjennomføring går sceneteppet for. «Da begynner vi!» seier regissør Bente-Elin Johnsen, og sceneteppet går opp.

Det yrer av liv på scena. Elevane syngjer og dansar som dei aldri skulle gjort noko anna, men det er framleis ikkje alt som sit som det skal. Kvar og når skal den enkelte skodespelar komme inn på scena? Kvar skal dei plassere seg på scena? Korleis skal koret opptre til ei kvar tid, når skal dei stå og når kan dei sitje? Skal knappen på skjorta vere igjen eller åpen? Regissør Bente-Elin kjem med instruksar til elevane.

– Dagens gjennomkøyring gjekk fint. Vi fekk endeleg moglegheita til å øve på scena og bli vane til situasjonen. Den største utfordringa i dag var å halde seg ståande i koret etter eit par timar, seier Johannes Sætre (19).

Stemninga på scena er heilt formidabel, og den smitter over på oss som sit i salen. Det gir vertfall oss på medielina lyst til å danse!

– Vi ligg der vi skal vere. No har vi gått gjennom første akt, og i morgon skal vi fullføre andre akt. Om vi held fram med å jobbe godt og effektivt, trur eg vi kjem til å vere klar til premiere, avsluttar Johannes.

Koret ready for action

Kl 09.00 tysdag morgon hadde koret siste øving før gjennomkjøring av andre akt. Vi har snakka med dirigent og kor ansvarlig Siv Aurdal for å høyre kor koret ligg an i forhold til premiera. 

Siv fortel at ho synest at koret ligg ganske bra an, at dei er tidlegare ute med vanskelig stoff enn andre år. Og at dei kjem til å bli klar til premieren.

Årets musikal handlar om den unge forfattaren Christian som kjem til Paris for å ta del i den bohemske revolusjonen. Nattklubben Moulin Rouge, staden der både rike og fattige menn fer for å bli underholdt av vakre kvinner. I kulissene skjuler det seg ei mørk sanning, og dette blir opptrappinga til eit trekantdrama.  Kven veit, kanskje skjuler det seg enda fleire mørke krefter i kulissane?

– Det er veldig monge krevjande songar i årets muskal. Og det skal være veldig masse lyd i koret, det er masse opp og ned og veksling mellom mørke og lyse tonar. Men koret er så flinke at dette klarer dei kjempe fint fortel Siv.

Onsdag kl 19.30 brakar det laust i på scena på Ørsta kulturhus og koret er klar til å prestere på sitt beste.  Det er ikkje monge billettane igjen, og både onsdag og fredag er det fullsatt sal. Det er svært få billettar igjen så om du vil få med deg årets musikal må du kjappe deg å klikke deg inn på www.orsta.kulturhus.no for å sikre deg billett.