Produksjon av musikalen 2015 er godt i gang: kor-, band- og dramaøvingar er i full sving. Ivar Hustadnes Muren og Elias Odden Slettevoll går i 3MU og har hovudrollene i årets musikal. Det er store forvetingar til dei, og Ivar og Elias er klare til å levere. Reporter Hallvard Hunnes spør dei om deira håp og forvetningar til årets musikal.

Produsert av: Asbjørn B. Jensen, Mathias V. Remmereit, Emil R. Bjørneset og Hallvard F. Hunnes