Har du nokon gong lurt på korleis bildekulissane blir laga? Bakerst i salen sit tre karar som jobbar hardt for å gi musikalen gode digitale bakgrunnar. Sjå intervjuet med Jonas Holmen som fortel litt om arbeidet.

Laga av : Magnus Hauso