Medan musikkelevar puggar sangtekstar og dansesteg, jobbar elevar på medielinja på spreng for å dokumentere, fotografere og marknadsføre musikalen. Saman er vi dynamitt!

Tekst og foto: Eline Korsnes Sundal, Stephanie Dimmen