På plass på Ørsta kulturhus – Første gjennomkøyring

Måndag denne veka vart all produksjon flytta frå klasseromma på Volda vidaregåande skule til Ørsta kulturhus. Timeplanen er fulpakka med øvingar av alle slag før det brakar laust onsdag kveld. Elevane spring rundt i salen, nokre «halvklare» med kostymer, medan nokre i orkesteret spelar nokre strofer. Lærarar som framleis snikrar på sceneriggen og elevar som […]