Elevbloggar

Gunnhild Simones

Gunnhild speler rollefiguren Lucy i musikalen. På denne bloggen skriv ho om sine opplevingar med oppkøyringa til premiera.

Eivind Lystad Grimstad

Eivind aka. Jude speler ei av hovudrollene i årets musikal. Her kan du lese om korleis han førebur seg til musikalen 2011.